Bilder från 75 års firandet.

SSV SSO

 

Översiktsbild

 

SES