Signalungdom är digitalt aktiva pga Corona.

 Vi har ställt om! 

Vi har digitala möten. Kontakta Nichlas eller Oliwer om du inte har discord. 

Programmet för de närmaste mötena är radioprogrammering och signalering. 

VÄLKOMNA! 

 

P. S. Missa inte våra umgängestorsdagar inom Signalungdom D.S. 

 

************************

Reglerna i Husie säger att vi får vara högst 10 personer vid varje aktivitet under restrektionstiden.
Vi har därfär inte några planerade aktiviteter i Husie så länge.

Vi återkommer när läget ändrats.

Nichlas och Oliwer