Lokal utbildning

Lokal utbildning av sambandspersonal för Hemvärnet och de civila myndigheterna sker på MFFC i Husie-Malmö och på Falsterbo kursgård i Höllviken.
Där bedriver vi även repetitions- och vidareutbildning för sambandspersonalen.
På alla lokala kurser använder vi egna instruktörer.

Den FRO-medlem som genom oss utbildas och tecknar avtal med någon totalförsvarsmyndighet, blir vid ofred eller större katastrofer inkallad till tjänstgöring längre eller kortare tid i sin befattning.

För att kunna klara dessa uppgifter behöver FRO många duktiga medlemmar.

Gå med och hjälp till att göra något för samhället.